Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2159128 obálek a 531092 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Cvičení a úkoly ze skladby

Autor: Zimová, Ludmila, Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
Rok: 2009
ISBN: 9788074141201
NKP-CNB: cnb002009551
OCLC Number: (OCoLC)607524419
OKCZID: 110452626

Citace (dle ČSN ISO 690):
ZIMOVÁ, Ludmila. Cvičení a úkoly ze skladby. Vyd. 2. V Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2009, 104 s. Skripta. ISBN 978-80-7414-120-1.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.235.172...)