Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2672684 obálek a 807516 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Sovremennaja Belarus' - jazyky i nacional'naja identičnost'Autor: Kalita, Inna a Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
Rok: 2010
ISBN: 9788074143243
NKP-CNB: cnb002173830
OCLC Number: (OCoLC)752793893
OKCZID: 110861517

Citace (dle ČSN ISO 690):
KALITA, Inna. Sovremennaja Belarus' - jazyky i nacional'naja identičnost'. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2010. 300 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna (dostupné pouze v této knihovně)
Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)