Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2103892 obálek a 520873 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Biologický vývoj a vzdělávání dětí romského etnika v Ústeckém kraji

Autor: Kubátová, Dagmar,
Rok: 2011
ISBN: 9788074144059
NKP-CNB: cnb002342353
OKCZID: 111266212

Citace (dle ČSN ISO 690):
KUBÁTOVÁ, Dagmar. Biologický vývoj a vzdělávání dětí romského etnika v Ústeckém kraji. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2011, 209 s. Acta Universitatis Purkynianae ;, Studia paedagogica, 166.. ISBN 978-80-7414-405-9
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.233.215...)