Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2207841 obálek a 557873 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Akademické prostředí v regionálním rozvoji: deskriptivní analýza = Academic framework in regional development: descriptive analysis

Autor: Jaroslav Koutský, Pavel Raška
Rok: 2012
ISBN: 9788074144820
NKP-CNB: cnb002392604
OCLC Number: (OCoLC)842342916
OKCZID: 112063572

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOUTSKÝ, Jaroslav a Pavel RAŠKA. Akademické prostředí v regionálním rozvoji: deskriptivní analýza =: Academic framework in regional development: descriptive analysis. V Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2012, 110 s. ISBN 978-80-7


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.238.8...)