Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2890222 obálek a 872760 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Elementární úvod do statistické fyziky : učební text pro bakalářské studium přírodovědných oborůAutor: Ivo Nezbeda , Dušan Novotný
Rok: 2013
ISBN: 9788074145278
NKP-CNB: cnb002462129
OKCZID: 112469654

Citace (dle ČSN ISO 690):
NEZBEDA, Ivo a Dušan NOVOTNÝ. Elementární úvod do statistické fyziky: učební text pro bakalářské studium přírodovědných oborů. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013, 78 s. Skripta. ISBN 978-80-7414-527-8.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)