Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2440227 obálek a 680569 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Kapitoly z dějin výtvarných oborů : studijní texty pro studenty vizuálních oborů

Autor: Kateřina Dytrtová
Rok: 2013
ISBN: 9788074146879
NKP-CNB: ola001-nkc20142569368
OKCZID: 112812584

Citace (dle ČSN ISO 690):
DYTRTOVÁ, Kateřina. Kapitoly z dějin výtvarných oborů: studijní texty pro studenty vizuálních oborů. 2., přeprac. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, c2013, 201 s. ISBN 978-80-7414-687-9.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.227.235...)