Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2199862 obálek a 554569 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Region na hranici

Autor: Tomáš Velímský, Kristina Kaiserová
Rok: 2015
ISBN: 9788074149702
NKP-CNB: abd001-002082777
OKCZID: 127337471

Citace (dle ČSN ISO 690):
VELÍMSKÝ, Tomáš, ed. a KAISEROVÁ, Kristina, ed. Die Region an der Grenze. Překlad Jana HUBKOVÁ, překlad Antonín VOTÁPEK. Erste Ausgabe. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2015. 384 stran. Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae. Studia historica, XV.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (52.3.228...)