Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2173090 obálek a 537433 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Cíle, priority a opatření v plánu rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje

Autor: Pavel Bareš
Rok: 2011
ISBN: 9788074160905
NKP-CNB: cnb002221850
OCLC Number: 757678874
OKCZID: 110960851

Citace (dle ČSN ISO 690):
BAREŠ, Pavel. Cíle, priority a opatření v plánu rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje. 1. vyd. Praha: VÚPSV, 2011, 6 s. ISBN 978-80-7416-090-5.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.239.167...)