Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2554431 obálek a 742127 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Rizika příjmové chudoby a materiální deprivace v České republiceAutor: Sirovátka, Tomáš,
Rok: 2011
ISBN: 9788074160929
NKP-CNB: cnb002237715
OKCZID: 111063491

Citace (dle ČSN ISO 690):
SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel KOFROŇ a Robert JAHODA. Rizika příjmové chudoby a materiální deprivace v České republice: (celková situace a vybrané aspekty na datech SILC). 1. vyd. Praha: VÚPSV, 2011, 6 s. ISBN 978-80-7416-092-9.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)