Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2414477 obálek a 660901 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Rakousku

Autor: Vítězslava Magerská
Rok: 2013
ISBN: 9788074161346
NKP-CNB: cnb002564462
OKCZID: 112779613

Citace (dle ČSN ISO 690):
MAGERSKÁ, Vítězslava. Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Rakousku. 1. vyd. Praha: VÚPSV, 2013, 5 s. ISBN 978-80-7416-134-6.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.84...)