Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2102684 obálek a 520113 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Způsob a důvody stanovení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné

Autor: Martin Holub, Milan Šlapák
ISBN: 9788074162220
OKCZID: 124783525

Citace (dle ČSN ISO 690):
HOLUB, Martin a Milan ŠLAPÁK. Způsob a důvody stanovení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné. 1. vydání. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015, 5 s. ISBN 978-80-7416-222-0.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.218.67...)