Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2670280 obálek a 806177 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Možnosti souběhu výplaty starobního důchodu a příjmu z výdělečné činnostiAutor: Milan Šlapák, Martin Holub
ISBN: 9788074162237
OKCZID: 125430639

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠLAPÁK, Milan a Martin HOLUB. Možnosti souběhu výplaty starobního důchodu a příjmu z výdělečné činnosti. 1. vydání. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015, 6 s. ISBN 978-80-7416-223-7.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)