Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2889424 obálek a 872219 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Začlenění ruské komunity do většinové společnosti : EIF 2013-01Autor: Jana Vavrečková, Karolína Dobiášová
ISBN: 9788074162305
NKP-CNB: bod033-006361910
OKCZID: 126298170

Citace (dle ČSN ISO 690):
VAVREČKOVÁ, Jana. Začlenění ruské komunity do většinové společnosti: EIF 2013-01. 1. vydání. Praha: VÚPSV, v.v.i. + FSV UK, 2015. 80, 6 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)