Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2462928 obálek a 692000 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Stěžejní východiska pro tvorbu dlouhodobé strategie rozvoje sociálních služeb na území města Písku jako obce s rozšířenou působností do r. 2030

Autor: Ladislav Průša, Pavel Bareš, Jana Langhamrová
ISBN: 9788074162336
OKCZID: 126759006

Citace (dle ČSN ISO 690):
PRŮŠA, Ladislav, Pavel BAREŠ a Jana LANGHAMROVÁ. Stěžejní východiska pro tvorbu dlouhodobé strategie rozvoje sociálních služeb na území města Písku jako obce s rozšířenou působností do r. 2030. 1. vydání. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015, 6 s. ISBN 978-8


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (54.227.97...)