Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2119668 obálek a 525114 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování

Autor: Ladislav Průša, Pavel Bareš, Martin Holub, Milan Šlapák
ISBN: 9788074162343
NKP-CNB: bod033-006363739
OKCZID: 126906461

Citace (dle ČSN ISO 690):
PRŮŠA, Ladislav, Pavel BAREŠ, Martin HOLUB a Milan ŠLAPÁK. Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování. 1. vydání. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015, 6 s. ISBN 978-80-7416-234-3.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.233.215...)