Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2918734 obálek a 883945 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Rodiny s dětmi v České republice : sociodemografická struktura, finanční a materiální podmínkyAutor: Sylva Höhne, Věra Kuchařová, Jana Paloncyová
ISBN: 9788074162466
NKP-CNB: cnb002841357
OKCZID: 127537326

Citace (dle ČSN ISO 690):
HÖHNE, Sylva, Věra KUCHAŘOVÁ a Jana PALONCYOVÁ. Rodiny s dětmi v České republice: sociodemografická struktura, finanční a materiální podmínky. 1. vydání. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2016, 5 s. ISBN 978-80-7416-246-6.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)