Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2325121 obálek a 586491 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Spolupráce mezi sociálními pracovníky a lékaři: příklad řízení o příspěvku na péči

Autor: Jana Havlíková, Olga Hubíková
ISBN: 9788074163081
NKP-CNB: cnb002962047
OKCZID: 127838568

Citace (dle ČSN ISO 690):
HAVLÍKOVÁ, Jana a Olga HUBÍKOVÁ. Spolupráce mezi sociálními pracovníky a lékaři: příklad řízení o příspěvku na péči. 1. vydání. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017, 5 s.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.238.99...)