Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2912296 obálek a 880764 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucíAutor: Vlastimil Beran, Lenka Říhová
ISBN: 9788074163210
NKP-CNB: cnb002991751
OKCZID: 127899025

Citace (dle ČSN ISO 690):
BERAN, Vlastimil a Lenka ŘÍHOVÁ. Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí. 1. vydání. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. 42, 6 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)