Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2387920 obálek a 594436 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách : role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

Autor: Jana Havlíková
ISBN: 9788074163289
NKP-CNB: cnb003070648
OKCZID: 128033776

Citace (dle ČSN ISO 690):
HAVLÍKOVÁ, Jana. Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání. 1. vydání. Praha: VÚPSV, v.v.i., Výzkumné centrum Brno, 2018. 126, 4 strany.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.80.5...)