Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2157924 obálek a 530605 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Tagesmutter/Tagesvater v Německu

Autor: Jana Barvíková, Jana Paloncyová
ISBN: 9788074163319
NKP-CNB: cnb003172110
OKCZID: 128291531

Citace (dle ČSN ISO 690):
BARVÍKOVÁ, Jana. Tagesmutter/Tagesvater v Německu. 1. vydání. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2018. 139, 4 strany.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.232.62...)