Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2323171 obálek a 585616 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

Autor: Ondřej Hora, Miroslav Suchanec, Markéta Horáková, Miroslava Rákoczyová, Tomáš Sirovátka
ISBN: 9788074163364
NKP-CNB: cnb003071209
OKCZID: 128033773

Citace (dle ČSN ISO 690):
HORA, Ondřej. Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných. 1. vydání. Praha: VÚPSV, v.v.i., Výzkumné centrum Brno, 2018. 151, 4 strany.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.230.154...)