Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2415347 obálek a 661394 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Podmínky realizace intervencí a (vybraných) programů APZ a způsoby hodnocení jejich účinnosti perspektivou zaměstnanců ÚP ČR v roce 2017 : dílčí podkladová studie II.

Autor: Miriam Kotrusová, Jan Kubát, Danica Schebelle, Helena Marešová, Marie Táborská, Jana Váňová
ISBN: 9788074163395
NKP-CNB: cnb003147213
OKCZID: 128233093

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOTRUSOVÁ, Miriam. Podmínky realizace intervencí a (vybraných) programů APZ a způsoby hodnocení jejich účinnosti perspektivou zaměstnanců ÚP ČR v roce 2017: dílčí podkladová studie II. 1. vydání. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. 207, 4 strany.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.235.120...)