Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2446603 obálek a 684086 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Účastníci rekvalifikačních kurzů v roce 2017 v Jihomoravském kraji : (dotazníkové šetření)

Autor: Jiří Vyhlídal, Blanka Plasová, Lucie Vondráčková
ISBN: 9788074163401
NKP-CNB: cnb003147214
OKCZID: 128233074

Citace (dle ČSN ISO 690):
VYHLÍDAL, Jiří. Účastníci rekvalifikačních kurzů v roce 2017 v Jihomoravském kraji: (dotazníkové šetření). 1. vydání. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. 66, 4 strany.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (34.231.243...)