Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2912296 obálek a 880764 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Atraktivita oborů sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých školAutor: Jana Havlíková
ISBN: 9788074163463
OKCZID: 128241089

Citace (dle ČSN ISO 690):
HAVLÍKOVÁ, Jana. Atraktivita oborů sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol. 1. vydání. Praha: VÚPSV, v.v.i., výzkumné centrum Brno, 2019. 148, 4 strany.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)