Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2180769 obálek a 541465 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Flexibilní formy práce - sdílené pracovní místo v ČR a vybraných evropských zemích

Autor: Jaromíra Kotíková, Renáta Kyzlinková, Jana Váňová, Soňa Veverková, Helena Vychová
ISBN: 9788074163487
NKP-CNB: cnb003136026
OKCZID: 128233057

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOTÍKOVÁ, Jaromíra. Flexibilní formy práce - sdílené pracovní místo v ČR a vybraných evropských zemích. 1. vydání. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. 50, 4 strany.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.236.132...)