Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2173059 obálek a 537431 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Péče o sebe u sociálních pracovníků jako součást odborného výkonu sociální práce : poznatky ze sociální práce na obecních úřadech

Autor: Olga Hubíková
ISBN: 9788074163524
NKP-CNB: cnb003179944
OKCZID: 128356691

Citace (dle ČSN ISO 690):
HUBÍKOVÁ, Olga. Péče o sebe u sociálních pracovníků jako součást odborného výkonu sociální práce: poznatky ze sociální práce na obecních úřadech. 1. vydání. Praha: VÚPSV, v.v.i., výzkumné centrum Brno, 2019. 84, 5 stran.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.239.167...)