Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2182410 obálek a 542141 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Neúplné rodiny

Autor: Jana Paloncyová, Jana Barvíková, Sylva Höhne, Věra Kuchařová
ISBN: 9788074163579
NKP-CNB: cnb003216895
OKCZID: 128362795

Citace (dle ČSN ISO 690):
PALONCYOVÁ, Jana. Neúplné rodiny. 1. vydání. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. 216, 6 stran.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.160.19...)