Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2446603 obálek a 684086 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Bariéry a potřeby osob ohrožených závislostmi : (alkohol, ilegální drogy a patologické hráčství)

Autor: Petr Hrouzek, Jaromíra Kotíková, Petr Pavlíček, Artem Vartanyan
ISBN: 9788074163616
NKP-CNB: cnb003180446
OKCZID: 128356688

Citace (dle ČSN ISO 690):
HROUZEK, Petr. Bariéry a potřeby osob ohrožených závislostmi: (alkohol, ilegální drogy a patologické hráčství). 1. vydání. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. 64, 5 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (34.231.243...)