Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2180998 obálek a 541561 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Analýza současného stavu výkonu sociální práce ve školách a školských poradenských zařízeních a současného stavu výkonu sociální práce ve zdravotnictví

Autor: Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková
ISBN: 9788074163715
NKP-CNB: cnb003215667
OKCZID: 128362662

Citace (dle ČSN ISO 690):
HAVLÍKOVÁ, Jana. Analýza současného stavu výkonu sociální práce ve školách a školských poradenských zařízeních a současného stavu výkonu sociální práce ve zdravotnictví. 1. vydání. Praha: VÚPSV, v.v.i., výzkumné centrum Brno, 2018. 161, 4 stran.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.219.167...)