Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2261032 obálek a 569624 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vyhodnocení rekvalifikačních programů realizovaných v České republice v roce 2016

Autor: Ondřej Hora, Markéta Horáková, Miroslav Suchanec, Miroslava Rákoczyová, Tomáš Sirovátka
ISBN: 9788074163838
NKP-CNB: cnb003244532
OKCZID: 128405567

Citace (dle ČSN ISO 690):
HORA, Ondřej. Vyhodnocení rekvalifikačních programů realizovaných v České republice v roce 2016. 1. vydání. Praha: VÚPSV, v.v.i., výzkumné centrum Brno, 2020. 164, 5 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.227.247...)