Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2437850 obálek a 679393 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zkracování pracovní doby

Autor: Aleš Kroupa, Renáta Kyzlinková, Štěpánka Lehmann, Jan Sedlár, Ondřej Špaček, Soňa Veverková
ISBN: 9788074163944
NKP-CNB: cnb003319016
OKCZID: 128574131

Citace (dle ČSN ISO 690):
KROUPA, Aleš. Zkracování pracovní doby. 1. vydání. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2020. 89, 7 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.230.144...)