Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2413936 obálek a 660546 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Reflexe rodinné politiky - očekávání a postoje : souhrn podkladů pro potřeby odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí MPSV ČR

Autor: Věra Kuchařová
ISBN: 9788074164040
OKCZID: 128561256

Citace (dle ČSN ISO 690):
KUCHAŘOVÁ, Věra. Reflexe rodinné politiky - očekávání a postoje: souhrn podkladů pro potřeby odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí MPSV ČR. 1. vydání. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2020. 98, 6 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.235.185...)