Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2918734 obálek a 883945 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody a jejich příprava na propuštění z VTOSAutor: Pavel Bareš, Jiří Mertl
ISBN: 9788074164200
OKCZID: 128746054

Citace (dle ČSN ISO 690):
BAREŠ, Pavel. Zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody a jejich příprava na propuštění z VTOS. 1. vydání. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2021. 116, 6 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)