Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2160735 obálek a 531766 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Stanovení délky a průběhu stínu v maloplošných obnovních prvcích : certifikovaná metodika

Autor: Jiří Souček
Rok: 2015
ISBN: 9788074170904
NKP-CNB: cnb002743993
OKCZID: 123024083

Citace (dle ČSN ISO 690):
SOUČEK, Jiří. Stanovení délky a průběhu stínu v maloplošných obnovních prvcích: certifikovaná metodika. Strnady: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2015, 22 s. Certifikované metodiky pro praxi, 2/2015. ISBN 978-80-7417-090-4.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.231.226...)