Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1940097 obálek a 482278 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Využití mikrosatelitových markerů pro hodnocení genetické diverzity smrku ztepilého : certifikovaná metodika

Autor: Helena Cvrčková, Pavlína Máchová, Olga Trčková
ISBN: 9788074171741
NKP-CNB: cnb003075387
OKCZID: 128057862

Citace (dle ČSN ISO 690):
CVRČKOVÁ, Helena. Využití mikrosatelitových markerů pro hodnocení genetické diverzity smrku ztepilého: certifikovaná metodika. Strnady: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2018. 36 stran. Certifikované metodiky pro praxi, 6/2018.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.161.118...)