Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1938996 obálek a 481987 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Metodická příručka k určování domácích druhů lip : certifikovaná metodika

Autor: Václav Buriánek, Petr Novotný
ISBN: 9788074171772
NKP-CNB: cnb003077097
OKCZID: 128057865

Citace (dle ČSN ISO 690):
BURIÁNEK, Václav. Metodická příručka k určování domácích druhů lip: certifikovaná metodika. Strnady: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2018. 47 stran. Certifikované metodiky pro praxi, 9/2018.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.209.104...)