Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2119194 obálek a 525073 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ochrana douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco) proti kůrovcům (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) : certifikovaná metodika

Autor: Jan Lubojacký
ISBN: 9788074171826
OKCZID: 128069433

Citace (dle ČSN ISO 690):
LUBOJACKÝ, Jan. Ochrana douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco) proti kůrovcům (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) =: Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco) protection against bark beetles (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) : certifikovaná metodika. Strnady: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2018. 36 stran. Certifikované metodiky pro praxi, 17/2018.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.233.220...)