Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2173820 obálek a 537721 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Symbolika a zkratky; Sborník prací

Rok: 2012
ISBN: 9788074181504
NKP-CNB: cnb002428489
OKCZID: 111713848

Citace (dle ČSN ISO 690):
Symbolika a zkratky: (sborník z kolokvia pořádaného [7. května 2012] katedrou společenských věd FS ČVUT v Praze a The European Society for History of Law). Vyd. 1. Editor Karel SCHELLE. Ostrava: Key Publishing, 2012, 104 s. ISBN 978-80-7418-150-4.
Zdroj:


Anotace

 

Dne 7. května 2012 se v prostorách stavební fakulty ČVUT v Praze konalo kolokvium na téma „Symbolika a zkratky“. Konference navázala na podobné akce vztahující se k problematice právní archeologie, zejména na poslední konferenci v roce 2011, z níž vyšel také úspěšný sborník. Pořadatelem kolokvia „Symbolika a zkratky“ byla znovu právněhistorická společnost The European Society for History of Law společně s Katedrou společenských věd Fakulty stavební ČVUT v Praze. Kolokvium opět prokázalo, že o problematiku právní archeologie, a na ní navazující problematiku v nejširším slova smyslu, je stále zvyšující se zájem. Toho důkazem je i sborník, jenž z tohoto kolokvia vzešel.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.229.119...)