Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2088476 obálek a 512994 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Antropologie příbuzenství

Rok: 2010
ISBN: 9788074190193
NKP-CNB: cnb002027089
OCLC Number: (OCoLC)693923566
OKCZID: 110582558

Citace (dle ČSN ISO 690):
SKUPNIK, Jaroslav. Antropologie příbuzenství: příbuzenství, manželství a rodina v kulturněantropologické perspektivě. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. 402 s. Studijní texty, sv. 47.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Hodnocení: 4.2 / 5 (4 hlasů)      spolupracujeme s CBDB.cz


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Příbuzenství, manželství a rodina v kulturně antropologické perspektivě. Práce je prvním pokusem o systematické shrnutí antropologického studia příbuzenství v českém jazyce. Autor v ní příbuzenské vztahy nahlíží jako sociální vztahy vycházející z interpretace zákonitostí lidské reprodukce a věnuje se kulturní logice jejich uspořádání v alternativních variantách příbuzenských systémů v různých společnostech. Práce obsahuje jedenáct kapitol tematicky rozdělených do čtyř částí. Výklad jednotlivých témat je ilustrován více než sto padesáti příbuzenskými diagramy, grafy a tabulkami. První část se věnuje základům antropologického studia příbuzenství, jeho historii, základním termínům, konceptům a východiskům, dále pak kulturním rozdílnostem v interpretaci podstaty lidské reprodukce a specifickému „jazyku“ příbuzenských studií, tj. zásadám konstrukce příbuzenských diagramů. Druhá část se zabývá descendencí a v jejím rámci jsou pojednána descendenční pravidla a systémy (patrilineární, matrilineární, bilineární a bilaterální descendence) a jejich vliv na podobu příbuzenských skupin a strukturu společnosti. Třetí část je věnována afinitě, manželství a rezidenci.  Čtvrtá část se zabývá příbuzenskou terminologií a jsou v ní rozebrány různé typologizace systémů příbuzenské terminologie, jejich strukturální charakteristiky a vztah příbuzenské terminologie k dalším částem příbuzenských systémů.  Práci uzavírá Epilog se zamyšlením nad budoucností příbuzenství. Proč se s příbuzenstvím setkáme všude na světě? Jak se příbuzenské systémy v různých kulturách liší? Co je zdrojem této odlišnosti? Co je podstatou příbuzenství? Co vytváří příbuzenskou blízkost? Kdo ještě je a kdo už není příbuzný? Proč se liší příbuzenské systémy, když se lidé na celém světě reprodukuji z biologického hlediska stejně? Jak příbuzenský systém ovlivňuje sociální strukturu? Kdo je vhodný manželský partner? Čím se monogamie, polygynie a polyandrie liší a čím se podobají? Jak se liší rodiny a domácnosti?

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Knihy.ABZ.cz
Srovname.cz
Zboží.cz
Československá bibliografická databáze
Můj antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.227.2...)