Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2387920 obálek a 594436 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě : význam, praxe, příslib

Autor: Daniel Čermák, Jana Vobecká
Rok: 2011
ISBN: 9788074190674
NKP-CNB: cnb002268120
OCLC Number: (OCoLC)796016477
OKCZID: 111353767

Citace (dle ČSN ISO 690):
ČERMÁK, Daniel a Jana VOBECKÁ. Spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě: význam, praxe, příslib. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) :, Sociologický ústav AV ČR, 2011, 181 s. Studie, sv. 74. ISBN 978-80-7419-067-4


Anotace

 

Kniha je vyústěním dlouhodobé práce týmu Lokálních a regionálních studií v Sociologickém ústavu AV ČR. Členové týmu zkoumali na lokální a regionální úrovni procesy spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě z mnoha různých perspektiv. Čtenáři se dozví, kdo je hybatelem těchto procesů, jaký je jejich přínos pro místní rozvoj, jaké obtíže jsou spojeny s realizací zmiňovaných procesů a také jak na ně nahlížejí místní aktéři z řad občanů, nestátního neziskového sektoru, soukromého sektoru a místní veřejné správy. K získání těchto poznatků uskutečnili autoři řadu dílčích studií. Některé byly provedeny ad hoc, jiné probíhaly dlouhodobě - ty se uskutečnily ve třech vybraných městech: v Blatné, Českém Krumlově a Velkém Meziříčí. Při získávání dat byla využita velmi pestrá škála nejrůznějších zdrojů, od veřejných statistik, přes výběrová šetření a focus groups až po individuální rozhovory.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Srovname.cz
Zboží.cz
Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.234.252...)
 
 
 

Seznam literatury