Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2160421 obálek a 531661 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Internetové volby

Rok: 2014
ISBN: 9788074191688
NKP-CNB: cnb002612660
OCLC Number: (OCoLC)897868873
OKCZID: 114624802

Citace (dle ČSN ISO 690):
BRUNCLÍK, Miloš a Miroslav NOVÁK. Internetové volby: budoucnost, nebo slepá ulička demokracie?. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2014, 291 s. Studijní texty, sv. 59. ISBN 978-80-7419-168-8.
Zdroj:


Anotace

 

Kolektivní práce týmu odborníků z oblasti politologie, ústavního práva či statistiky je přinejmenším v českém prostředí jedinečnou komplexní publikací o nové oblasti odborného výzkumu – internetových volbách. Internetové volby se v knize analyzují v nejrůznějších souvislostech: v kontextu tzv. digitální propasti, z hlediska očekávaných výhod (např. zvýšení dostupnosti voleb pro voliče v zahraničí) a rizik (např. bezpečnostní otázky či problém kupčení s hlasy). Zkoumají se rovněž dopady internetových voleb na volební účast, konformitu s ústavními zásadami volebního práva, politické strany a jejich zisky apod. Tyto politologické, ústavněprávní či sociologické perspektivy vytvářejí plastický obraz vzniku, rozvoje a stávající podoby internetových voleb v Estonsku, Švýcarsku, USA, Kanadě, Austrálii, Norsku a Nizozemsku. Významná část publikace se věnuje i myšlenkám internetových voleb v České republice, které jsou rozebírány z hlediska demografických trendů, technického vybavení domácností, počítačové gramotností voličů, jejich ochoty hlasovat v budoucnosti pomocí internetu, postojů politických stran k internetovým volbám, ústavněprávní roviny internetových voleb, nákladů na jejich zavedení do praxe a dalších ukazatelů. V závěru knihy autoři poukazují nejen na nesporné výhody internetových voleb a jejich úspěchy v některých zemích, ale současně neopomíjejí upozornit na závažná rizika internetového hlasování a také na neúspěšné projekty internetových hlasování v zahraničí. Jsou internetové volby správnou cestou pro rozvoj demokracie nebo naopak povedou k podrytí legitimity volebního procesu v moderních demokraciích? Mohou internetové volby naplnit očekávání vyšší volební účasti a revitalizace myšlenky přímé demokracie? Může hlasování po internetu pomoci zvýšit dostupnost voleb pro voliče v zahraničí či zdravotně postižené? Nezvyšují internetové volby riziko tzv. kupčení s hlasy? Neporušují internetové volby princip rovného a tajného volebního práva? Má smysl zavádět internetové volby v České republice? Jak se k myšlence odevzdávat hlas po internetu ve volbách staví česká veřejnost?

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Srovname.cz
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.232.62...)