Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2265650 obálek a 570862 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Mezinárodní organizace: systémy spolupráce mezi státy

Rok: 2015
ISBN: 9788074191794
NKP-CNB: cnb002709079
OCLC Number: (OCoLC)923583927
OKCZID: 119708601

Citace (dle ČSN ISO 690):
KARLAS, Jan. Mezinárodní organizace: systémy spolupráce mezi státy. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015, 347 s. Studijní texty, 62. svazek.


Anotace

 

Kniha usiluje o upevnění a prohloubení znalostí o mezinárodních organizacích v českém prostředí. Klade si dva základní cíle. První spočívá v předložení komplexního a podrobného obecného rozboru mezinárodních organizací, druhým je analýza několika vybraných důležitých případů mezinárodních organizací. Autor rozebírá mezinárodní organizace prostřednictvím souboru výzkumných otázek. První skupina otázek se na organizace zaměřuje v teoretické, zejména konceptuální rovině. Tyto otázky se týkají obecné povahy mezinárodní organizace, jejích aktérů, struktur a procesů. Druhá skupina otázek má empirickou, „klasifikační“ povahu a soustředí se na obecný historický vývoj mezinárodních organizací a na analýzu tří vybraných případů mezinárodních organizací, kterými jsou Organizace spojených národů (OSN) coby bezpečnostní organizace, Světová obchodní organizace (World Trade Organization, WTO) a Mezinárodní měnový fond (MMF). Kniha se obrací především ke dvěma skupinám čtenářů. Do první patří výzkumní pracovníci, vysokoškolští pedagogové a doktorští studenti působící v oboru mezinárodní vztahy, jimž kniha poskytne především ucelený a propracovaný analytický rámec pro zkoumání mezinárodních organizací a rovněž poznatky o několika hlavních mezinárodních organizacích. Druhá skupina zahrnuje širokou skupinu zájemců o mezinárodní dění. Těm kniha nabízí možnost seznámit se s podstatou mezinárodní organizace jako obecného jevu i s jeho několika významnými případy.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Srovname.cz
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.238.70...)