Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2199862 obálek a 554569 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Volný čas, společnost, kultura : Česko - Slovensko

Autor: Ivan Chorvát (editor), Jiří Šafr (editor), Roman Hofreiter, Věra Patočková, Miroslav Paulíček, Milan Zeman
ISBN: 9788074192708
OKCZID: 128301834

Citace (dle ČSN ISO 690):
HOFREITER, Roman, CHORVÁT, Ivan, ed. a ŠAFR, Jiří, ed. Volný čas, společnost, kultura: Česko - Slovensko. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2019. 248 stran. Studie, 130. svazek.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (52.3.228...)