Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2314527 obálek a 582833 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Klasická sociologie ve střední Evropě

ISBN: 9788074192784
OKCZID: 128059906

Citace (dle ČSN ISO 690):
JANÁK, Dušan. Klasická sociologie ve střední Evropě: mezi centrem a periferií. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2018. 378 stran. Studijní texty, 70. svazek.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.215.77...)