Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2326133 obálek a 586937 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Peníze a politika : financování politických stran a volebních kampaní v České republice

Autor: Petr Vymětal
ISBN: 9788074192890
NKP-CNB: cnb003243992
OKCZID: 128425226

Citace (dle ČSN ISO 690):
VYMĚTAL, Petr. Peníze a politika: financování politických stran a volebních kampaní v České republice. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2020. 386 stran. Studie, 138. svazek.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.239.56...)