Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2515919 obálek a 722530 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Josef Kalousek : historik v národní společnosti druhé poloviny 19. stoletíAutor: Bohumil Jiroušek
ISBN: 9788074200557
OKCZID: 127889899

Citace (dle ČSN ISO 690):
JIROUŠEK, Bohumil. Josef Kalousek: historik v národní společnosti druhé poloviny 19. století. 1. vydání. Praha: ARSCI, 2018. 286 stran.


Anotace

 

Monografie se věnuje historikovi Josefu Kalouskovi (1838-1915), kdy mapuje jeho život v širší dobové a historické perspektivě. Kniha, která je tematicky členěná, rozebírá Kalouskovy politické, novinářské či akademické aktivity.Větší část knihy se věnuje akademickému působení tohoto historika. Kniha v této souvislosti například referuje o roli Kalouska ve sporu o Rukopisy. Zmiňuje jeho působení v různých kulturních a akademických spolcích a jeho profesně-lidské vazby na tehdejší přední politické a kulturní osobnosti. Autor si v knize všímá Kalouskovy historicko-právní argumentace a jeho pohledu na české dějiny, a to nejen v souvislosti s jeho stěžejním habilitačním spisem České státní právo.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (3.238.72...)