Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2387920 obálek a 594436 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Křižovníci v době vrcholného baroka

Rok: 2017
ISBN: 9788074224157
NKP-CNB: abd001-002152668
OKCZID: 127751002

Citace (dle ČSN ISO 690):
PUČALÍK, Marek. Křižovníci v době vrcholného baroka: za generalátu Františka Matouše Böhmba 1722-1750. Vydání první. Praha: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2017. 382 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh. Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium, vol. XXVI.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první komentář!

Od: (44.192.253...)