Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2088675 obálek a 513115 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

(Ne)rovnosti v romských rodinách

Rok: 2016
ISBN: 9788074224553
OKCZID: 124993448

Citace (dle ČSN ISO 690):
KAJANOVÁ, Alena. (Ne)rovnosti v romských rodinách. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015, 103 s. ISBN 978-80-7422-455-3.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

 

Kniha mapuje současné role romské ženy a její postavení v rodině i v rámci majoritní společnosti. Romská žena je tradičně považována za osobu, která má být v domácnosti, starat se o bydlení a pečovat o děti. Romský muž má pak za cíl zabezpečovat rodinu a shánět peníze. Současná socioekonomická situace a její dopady na romské etnikum ovlivnily tyto tradiční role tím, že romští muži jsou skupinou ohroženou vysokou mírou nezaměstnanosti. Kvůli tomu ztrácejí svou hlavní roli „živitele“ rodiny.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.227.240...)