Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1851744 obálek a 457629 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dějiny Vietnamu

Autor: Lucie Hlavatá, Ján Ičo, Petra Karlová, Karel Kučera, Mária Strašáková, Šárka Šimečková
ISBN: 9788074224966
NKP-CNB: cnb003023309
OKCZID: 127952403

Citace (dle ČSN ISO 690):
HLAVATÁ, Lucie. Dějiny Vietnamu. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018. 552 stran. Dějiny států.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.228.115...)