Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2287686 obálek a 576897 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Svůdnost sociálního experimentu

Rok: 7200
ISBN: 9788074226069
NKP-CNB: cnb003004344
OKCZID: 127878152

Citace (dle ČSN ISO 690):
FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Denisa NEČASOVÁ. Svůdnost sociálního experimentu: nový člověk 20. století. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018. 327 stran.


Digitální objekty

Česká Digitální knihovna
Knihovna Akademie věd ČRAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.201.11...)